RSS
A A A K

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KONSERWATOR

12.04.2021

Stanowisko: konserwator
DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MICHAŁOWIE

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
KONSERWATOR
1. Wymagania:
1) Wykształcenie co najmniej zawodowe.
2) Doświadczenie w pracy konserwatora.
3) Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora.
4) Umiejętność dobrej organizacji pracy.
5) Umiejętność pracy w zespole.
6) Wysokie umiejętności komunikacyjne.
6) Sumienność, dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków
7) Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i p.poż. oraz przepisów sanitarnych.
2. Zakres obowiązków:
1) Wykonywanie prac naprawczo – remontowych na terenie gminy Michałów.
2) Dbanie o stan techniczny sprzętu (systematyczne kontrolowanie i bieżąca naprawa uszkodzeń na terenie budynku).
3) Bieżące naprawy i usuwanie usterek,
4) Dbałość o czystość porządek wokół budynku i terenu (tereny zielone –koszenie trawników)
5) Odpowiedzialność za powierzone mienie.
6) Codzienny obchód otoczenia budynku wraz z rewitalizowanym placem przy muszli koncertowej w celu utrzymania czystości i usunięcia usterek
7) Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora biblioteki.
8) Współpraca z pracownikami biblioteki przy organizowanych imprezach i pomoc techniczna.

4. Wymagane dokumenty:
1) Curriculum vitae (CV),
2) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku konserwatora,
3) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy,
4) Oświadczenie zawierające klauzule o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie
z art. 6 ust. 1 .lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…) - „RODO”.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać osobiście lub na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowie
w terminie do 20 kwietnia 2021r

Opublikował: Marcin Panek
Publikacja dnia: 12.04.2021

Dokument oglądany razy: 221
« inne aktualności